Natuurcentrum Vijfheerenlanden

Verenigingsdoel

Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden heeft tot doel de kwaliteit van het landschap, de natuur en het milieu in de Vijfheerenlanden te bevorderen.

Zij wil dit bereiken het geven van cursussen, het organiseren van excursies en tentoonstellingen, het houden van lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten, het bevorderen van aanplant en onderhouden van knotwilgen, het plaatsen en onderhouden van nestkasten, het signaleren van aantastingen van natuur en milieu in het algemeen en voeren van acties hiertegen, het uitoefenen van controles op de naleving van de vogel- en natuurbeschermingswet en het publiceren in de pers.

Door educatie in de Schaapskooi en op scholen probeert de vereniging de natuurbeleving bij jongeren aan te wakkeren en te bevorderen.

Opgericht 26 april 1966 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 18 december 1974 nr: 85. Te Utrecht.

Per 1 januari 2009 heeft de vereniging de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder meer dat giften aan de vereniging mogen worden meegerekend als aftrekbare kosten bij de aangifte Inkomstenbelasting.

Veel leden van de vereniging zijn actief in diverse werkgroepen en ook in het bestuur om deze doelen op verschillende manieren te bereiken.

Schaapskooi

De Schaapskooi is het verenigingsgebouw van de Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden. In het gebouw vinden veel activiteiten plaats zoals natuurlezingen, cursussen, vergaderingen, exposities. Groepen scholieren worden hier ontvangen voor educatieve programma’s.

De Schaapskooi wordt door diverse groepen als vergader- activiteitenruimte gebruikt.

In de grote zaal met 80 zitplaatsen, bevindt zich een winkel waar onder andere nestkasten, natuurboeken, kaarten en andere artikelen verkocht worden. Vanuit een gezellige bar worden aanwezigen voorzien van koffie, thee, drank, eten etc. Hier kan men streekproducten kopen zoals heerlijke appelsap en appelperensap van hoogstamfruitbomen.

In de grote zaal staat een aantal vitrines met prachtig opgezette vogels.

De achterzaal is geschikt voor kleinere groepen die daar vergaderen of een educatief programma volgen. Hier is een permanente tentoonstelling over de griendcultuur te bezichtigen. In de aanwezige vitrines ligt een heel mooie verzameling vogel- schedels en poten.

Wandelen en fietsen
De Schaapskooi is het hele jaar door een prima startpunt voor wandelingen en fietstochten. Verschillende routes zijn te verkrijgen. Een aantal keren in het jaar organiseert de vereniging zelf wandelingen of fietstochten vanuit de Schaapskooi. 

De Schaapskooi ligt centraal in de Vijfheerenlanden aan de doorgaande weg Lexmond – Hei en Boeicop – Schoonrewoerd.

Achter de Schaapskooi ligt het natuurgebied Overheicop. Het Zuid-Hollands Landschap beheert dit gebied waar honden niet zijn toegestaan.

Winkel

In de winkel van de Schaapskooi verkoopt de vereniging nestkasten, natuurboeken, kaarten en andere educatieve artikelen.  U kunt hier ook heerlijke streekproducten kopen. De appelsap en appelperensap van hoogstamfruitbomen zijn zeker het proberen waard. 

Openingstijden:
Donderdag: vanaf 19.00 uur   
Zaterdag:     10.00 – 16.00 uur
In de periode mei t/m augustus ook op zondag: 13.00 – 16.00 uur
Koningsdag gesloten!

Voor bestellingen kunt u bellen naar 06-12242698 of mailen naar anv@kpnmail.nl.

De fruitwinkel op het terrein is van ongeveer eind juli t/m oktober (zolang de voorraad strekt) dagelijks overdag geopend. Hier liggen verschillende soorten appels en peren (onbespoten) die door de fruitgroep geplukt zijn in hoogstamboomgaarden. De fruitwinkel werkt met zelfbediening. Instructies zijn ter plaatse te lezen.

Blad Domphoorn

De Domphoorn is het verenigingsblad van de Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden. In 2023 wordt de zevenenvijftigste jaargang van dit kleurrijke en mooi geïllustreerde blad naar onze leden verstuurd. Dat zijn er meer dan 800 in aantal!

De Domphoorn is bedoeld voor verenigingsnieuws in al haar facetten. Naast vele foto’s is dat nieuws uit alle werkgroepen, excursieverslagen, jeugdnieuws, activiteitenoverzicht, achtergrondinformatie etc.

Het blad wordt 4 keer per jaar verstuurd naar onze leden: medio maart, juni, september en december.

De Domphoorn hoort bij het lidmaatschap. U kunt lid worden van de vereniging voor minimaal € 15,00 per jaar (jeugdleden tot 16 jaar € 7,50). Door een hoger bedrag over te maken ondersteunt u onze vereniging extra.

Word lid >>

Redactieadres: dkerkhof@xs4all.nl 06-51042553

Gelieve kopij s.v.p. aan te leveren vóór resp. 20 februari, 20 mei, 20 augustus en 20 november.

Bestuur

De hoofdtaak van het bestuur van de Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden is het richting geven aan alle activiteiten binnen de vereniging. Taken die daaronder vallen zijn: een goed financieel beheer, onderhoud van de Schaapskooi, meedenken met werkgroepen en stimuleren van hun activiteiten, interne en externe afstemming, het voeren van een actieve en effectieve PR en zorgen voor een goed klimaat binnen de vereniging.

Het bestuur probeert minimaal tien keer per jaar te vergaderen. 

Eenmaal per jaar organiseert het bestuur een Algemene Leden Vergadering. Het bestuur legt dan verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. In de ALV kunnen nieuwe leden voor het bestuur gekozen en herkozen worden. Het verenigingsblad de Domphoorn is een middel in de communicatie van het bestuur met de leden.

Dagelijks bestuur:
Christa Hendriksen (voorzitter) 
Frans Broekhof (secretaris) 
Etta Eleveld  (penningmeester) 06-40714947

Overige bestuursleden:
Marjon van Driel (pr-functionaris) 06-28546846
Cees Gielis
Dick Kerkhof 06-51042553
Jantje Lokken 
Henk Looij 06-19148032
Arina van Zijl-Bogerd 

Contact met het bestuur: info@natuurcentrum5hl.nl

Lid worden

De Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden is een vereniging van mensen die belang hechten aan de natuur en een goed milieu in de Vijfheerenlanden en die daar op een of andere manier een bijdrage aan willen leveren. Dat kan al eenvoudig door lid te worden. Met het lidmaatschap ontvangt u ook viermaal per jaar de Domphoorn, het verenigingsblad.

Het lidmaatschap kost minimaal € 15,00 voor leden vanaf 16 jaar.

Jeugdleden tot 16 jaar betalen minimaal € 7,50. U kunt ons steunen door een hoger contributiebedrag op te geven!

Klik op de onderstaande button om lid te worden.

 

Vrijwilliger worden

De vereniging werkt alleen maar met vrijwilligers. Van die vrijwillige inzet maken we graag gebruik om alle activiteiten te bemensen.
Er is veel te doen en samen zijn we sterk en samen zijn we betrokken. 
Waar jij ons bij kan helpen?
Door hieronder te klikken kom je bij een to-do lijst waaruit je kunt kiezen.
Maar voeg jouw andere, voor ons onbekende, talent gerust toe aan die lijst.