Werkgroep Vogels

Vogels spotten

De Vijfheerenlanden en omgeving zijn een vogelrijk gebied. De topgebieden Zouweboezem en Everdinger Waarden springen eruit, maar ook elders langs de Lek en zeker ook langs de Linge broeden en verblijven veel vogels. En dan zijn er nog de weidevogelgebieden, vooral in het midden en het zuidwesten van de Vijfheerenlanden, plus de coulisselandschappen van Autena, Bolgerijen, de Diefdijk, Achthoven en Scharperswijk, die geschikt zijn voor bos- en struweelvogels.

De vogelwerkgroep stelt zich ten doel de vogelstand in de Vijfheerenlanden te bevorderen door het:

  • maken en verkopen van nestkasten
  • scheppen van broedgelegenheid voor een aantal kwetsbare vogelsoorten middels het plaatsen van nestkasten op gunstige locaties (o.a. voor steenuil, bosuil, kerkuil)
  • uitzetten van nestvlotjes voor zwarte sterns
  • creëren van nestwanden (ijsvogel).

 Het verkrijgen van inzicht in de vogelstand van de Vijfheerenlanden en de ontwikkeling daarvan in de tijd middels monitoring van broedvogels, vogels in urbane gebieden, trekvogels en wintergasten, in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Het bevorderen van belangstelling voor de vogels in de Vijfheerenlanden en het vergroten van kennis over vogels door het houden van excursies naar interessante vogelgebieden zowel in als buiten de Vijfheerenlanden en het geven van vogelcursussen.
Deze cursussen zijn heel populair en veel vogelliefhebbers nemen deel. Excursieverslagen van deze cursus zijn te lezen bij de Nieuwsberichten.

Contactpersoon:
Koos Maat
06-27236372 of (0183)563326
koosmaat@solcon.nl
of info@natuurcentrum5hl.nl