Werkgroep Landschapsbeheer

Het landschap beheren

De werkgroep Landschapsbeheer zet zich in voor het behoud van het landschap in de Vijfheerenlanden. We verzorgen vooral knotwilgen en hoogstamfruitbomen, landschapselementen die al tientallen jaren beeldbepalend zijn. Naast knotwilgen en hoogstamfruitbomen onderhouden we ook andere landschapselementen, zoals natuurpaden.

In overleg met terreineigenaren knotten we ieder jaar talloze knotwilgen en knotpopulieren. De vrijkomende takken worden versnipperd of vinden anderszins hun bestemming. Het volgende filmpje geeft een indruk van onze bezigheden: Knotters aan het werk

Hoogstamfruitbomen worden jaarlijks gesnoeid en onderhouden. Zo nodig planten we nieuwe bomen aan. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. Van een groot deel van de oogst wordt appelsap en appelperensap geperst of stroop gemaakt. De rest verkopen we aan fruithandelaren en aan bezoekers van ons Natuurcentrum ‘De Schaapskooi’.

De Natuur- en Vogelwacht heeft twee hoogstamboomgaarden permanent in beheer, een in Hagestein en een in Schoonrewoerd. Daarnaast onderhouden we op aanvraag ook boomgaarden van particulieren.

De werkgroep Landschapsbeheer kan alleen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Deze vrijwilligers dragen het behoud van het landschap een warm hart toe en genieten van het buitenwerk. 

Voor de knotters vindt dat werk vooral in de winterperiode plaats. De vrijwilligers die hoogstamfruitbomen onder hun beheer hebben, zijn van september tot begin mei actief. In de maanden september en oktober wordt het fruit geplukt, terwijl in de maanden daarna tot en met april wordt gesnoeid. Alleen meehelpen met plukken is ook mogelijk.

Lijkt het u wat, zo’n buitenactiviteit samen met collega-vrijwilligers? Neem dan contact op.

Contactpersoon:
Johan Stevens,
0345-616883 of 06-81888110
jbj_stevens@hotmail.com

 

0
geknotte bomen dit seizoen