Werkgroep Excursies

Samen de natuur in

De excursiewerkgroep organiseert het gehele jaar door excursies naar natuurgebieden. Daarmee wil ze zowel leden als niet-leden van onze vereniging de mogelijkheid bieden om hun kennis van de natuur te vergroten en met elkaar te delen.  De excursies vinden daarom altijd plaats onder leiding van een deskundige gids.
Naast dit educatieve aspect vinden we ook belangrijk dat deelnemers zich op hun gemak voelen en wordt er gezorgd voor een ontspannen, gezellige sfeer.

Gemiddeld één keer maand is er gelegenheid aan een excursie deel te nemen.
Je  bezoekt  de mooiste natuurgebieden van onze streek. Er worden ook verder van huis excursies georganiseerd, bijvoorbeeld naar het Geuldal in Limburg of naar de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. In het voor- en najaar worden er ook meerdaagse kampeerexcursies georganiseerd.  

Vertrekpunt
Bij iedere excursie wordt een vertrekpunt vermeld. Vanaf het vertrekpunt wordt de reis naar het excursiegebied gestart (meestal met auto). Vertrekpunt is tevens terugkeerpunt.  Per excursie kan het vertrekpunt verschillen. Momenteel is er een vertrekpunt in Vianen, Leerdam en Avelingen (bij Gorinchem).

Weersomstandigheden
Neem bij slecht weer contact op met de gids om na te gaan of de excursie wel doorgaat.

Vervoer
Graag carpoolen (benzinekosten worden gedeeld door het aantal inzittenden).
In de aankondiging van de excursie staat een vertrekpunt. Je moet zelf regelen hoe je bij het vertrekpunt komt. Lukt dat niet neem dan contact op met de gids. Graag ook even mailen aan de gids als je iemand mee kan nemen naar de excursie.

Contactpersoon:
Bart de Groot
bdegroot4@kpnmail.com
06-40339872

Welke excursie kies jij?

Alle excursies zijn te vinden op op deze website onder Activiteiten.