Werkgroep Planten

Bloemen en planten

De plantenwerkgroep is een groep van mensen die enthousiast zijn voor de flora van ons land. De werkgroep richt zich op het bestuderen, beschermen en vooral beleven van de wilde flora. Onze activiteiten zijn laagdrempelig, geschikt voor zowel ‘beginners’ als ‘ervaren liefhebbers’ op het gebied van wilde planten.

De nadruk ligt op het delen van kennis en van ervaring tussen de werkgroepsleden onderling en op het vergroten van de kennis van de flora in de Vijfheerenlanden.

De activiteiten van de plantenwerkgroep
De rode draad van onze activiteiten is het veld in om wilde flora waar te nemen en te bestuderen. Dat doen we door:

Het organiseren van excursies binnen en buiten de Vijfheerenlanden. Doel van de excursies is ‒ naast een gezellig samenzijn ‒ het vergroten van de kennis van planten. Daarbij wordt rekening gehouden met het verschil in kennis van de deelnemers. Iedereen is welkom. Mensen met meer kennis van planten willen hun kennis graag overdragen aan mensen met minder kennis.

Het inventariseren van planten in de Vijfheerenlanden. Dit kan op verschillende manieren. Zo gaan we dit jaar de ontwikkeling van de vegetatie in een nieuw ingericht waterbergingsgebied oppakken. Dat doen we op verzoek van Waterschap Rivierenland, dat zo meer kennis over de effecten van de inrichting van dat gebied op de natuur wil krijgen. Daarnaast zullen voor het Utrechts Landschap sloten in een van hun natuurgebieden gaan inventariseren. Ook voeren we elk jaar wel de inventarisatie van een kilometerhok uit. Daarbij worden alle planten per vierkante kilometer digitaal ingevoerd. Door samenwerking met lokale boeren en natuurorganisaties kunnen we daarbij zoeken op plaatsen waar je anders niet komt. Per vierkante kilometer kunnen meer dan 200 soorten gevonden worden. De resultaten van de inventarisaties gaan naar de stichting FLORON in Nijmegen, die de gegevens verwerkt en opslaat. De inventarisatieavonden vormen een goede gelegenheid om de plantenkennis te vergroten.

In de winter hebben we een winterprogramma waar met behulp van foto’s en presentaties bepaalde onderwerpen voor het voetlicht gehaald worden en de kennis van planten wordt uitgebreid. Zo hebben we afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het herkennen van schijngrassen en aan het herkennen van bomen en struiken in de winter.

Wie zijn de leden van de plantenwerkgroep
We zijn een groep van ongeveer 12 enthousiaste vrijwilligers van diverse pluimage. Onze kennis en ervaring met wilde flora en leeftijd is best divers. Wat ons bindt is de interesse in wilde planten en de motivatie daarover meer te leren door middel van gemeenschappelijke activiteiten. We proberen in de activiteiten rekening te houden met die verschillende achtergronden.

Kan ik ook meedoen?
Alle activiteiten van de plantenwerkgroep staan open voor de leden van de Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden, ook als je geen lid bent van de plantenwerkgroep. Je bent dus van harte welkom, graag wel even vooraf melden bij de coördinator. Wil je lid worden van de plantenwerkgroep: meld je dan aan bij de onze contactpersoon.

 

Contactpersoon:
Dirk den Ottelander
06-3073286
d.denottelander@gmail.com