Werkgroep Nestkasten

Huizen voor vogels

Een nestkast bezorgt de eigenaar vaak heel wat uurtjes kijkplezier. Door de moderne bouwmethoden is er in de bebouwde omgeving vaak een tekort aan holtes en nissen waarin vogels kunnen broeden. Het ophangen van nestkasten is daarom niet alleen goed voor het kijkplezier. Voor veel vogels vormen ze de enige geschikte broedgelegenheid. Als u bij het ophangen van nesten voor kleine holenbroeders, zoals kool- en pimpelmees, rekening houdt met onderstaande tips, hebt u de meeste kans op gelukkige bewoners.

  • De kast kan het best op een hoogte vanaf twee meter worden opgehangen.
  • Plaats de kast zo dat er geen katten bij kunnen
  • Plaats de kasten niet te dicht bij elkaar.
  • Kasten voor de kool- en pimpelmees moeten minimaal 3 meter uit elkaar hangen.
  • Kasten van hetzelfde soort moeten minimaal 10 meter uit elkaar hangen.

Veel vogels hebben in de broedtijd een eigen territorium. Nestgelegenheid te dicht bij elkaar leidt daarom tot onderlinge ruzie en dat kost de vogels onnodig veel energie. De kast liefst voor maart ophangen, bij voorkeur al in de herfst. Dan kan hij in de winter als slaapplaats dienen. Het is belangrijk om de kasten goed schoon te maken. In oud nestmateriaal zitten vaak parasieten. Schoonmaken doet u namelijk nadat de jongen zijn uitgevlogen. Het is verstandig de kast ook in het najaar nog een keer goed te reinigen. Het schoonmaken kan gebeuren door de kast goed leeg te schudden. Eventueel kunt u een borstel en heet water gebruiken.

Broeden: In de periode van 15 maart tot 15 juli zijn de meeste vogels bezig met de zorg voor het nageslacht. Er zijn echter ook soorten die half maart al jongen hebben zoals de bosuil of die in juli nog moeten beginnen met de nestbouw, zoals enkele moerasvogels. Veel zangvogels hebben twee en soms drie legsels per seizoen. Het aantal jongen per nest varieert van vier of vijf bij merels tot wel 14 bij mezen. Jonge zangvogels blijven 2 tot 3 weken in het nest, daarna vliegen ze uit.

Pechvogels: Vindt u een jonge vogel in uw tuin die er verweesd uitziet, laat ze dan vooral met rust. Veelal zijn de oudervogels in de buurt en op zoek naar voedsel. Zodra u weg bent, komen zij weer tevoorschijn om hun jongen te voeren. Alleen als u er zeker van bent dat de oudervogels niet meer terugkomen, mag u de jongen helpen. Bijvoorbeeld door ze naar een vogelasiel te brengen.

Wij verkopen  verschillende nestkasten in onze winkel in De Schaapskooi.

Contactpersonen:
Piet Solleveld
0347-322307
pjjsolleveld@live.nl  

Rien de Keijzer
0345-619470

Chris Kramer
0345-619684
chr.kramer@outlook.com